תזונה לקראת שירות

תזונה לקראת שירות

כמה אתגרים תזונתיים מביאה איתה שנת השירות!
כל היום מחוץ לדירה, לא ישנים, לא מספיקים לבשל ולאכול..

לחלק מהבנות זו גם הפעם הראשונה שבה הן יוצאות מהבית ונדרשות לבשל לעצמן- לגמרי בעצמן.                                                                בעקבות הניסיון האישי שלי כבת שירות ומאוחר יותר כרכזת שירות                                                          אני יודעת וזוכרת עד כמה שנת השירות היא שנה סוחפת ומרגשת ובתוכה לא תמיד יש זמן לעצירה ותיכנון של תפריט מאוזן

בדיוק מתוך הצורך הזה בניתי את הסדנה "תזונה לקראת שירות"
בסדנה חווייתית ופעילה                                        ♥נעלה את האתגרים השונים ונבצע חשיבה על כל אחד מהם                                                                      ♥נציע פתרונות יצירתיים                                              ♥ונצייד את הבנות בכלים פרקטיים שישמשו אותן במשך כל תקופת השירות

                     

                                                                     

כמה אתגרים תזונתיים מביאה איתה שנת השירות!
כל היום מחוץ לדירה, לא ישנים, לא מספיקים לבשל ולאכול..

לחלק מהבנות זו גם הפעם הראשונה שבה הן יוצאות מהבית ונדרשות לבשל לעצמן- לגמרי בעצמן.                                              בעקבות הניסיון האישי שלי כבת שירות ומאוחר יותר כרכזת שירות                                                אני יודעת וזוכרת עד כמה שנת השירות היא שנה סוחפת ומרגשת ובתוכה לא תמיד יש זמן לעצירה ותיכנון של תפריט מאוזן

בדיוק מתוך הצורך הזה בניתי את הסדנה "תזונה לקראת שירות"
בסדנה חווייתית ופעילה                  ♥נעלה את האתגרים השונים ונבצע חשיבה על כל אחד מהם    ♥נציע פתרונות יצירתיים                ♥ונצייד את הבנות בכלים פרקטיים שישמשו אותן במשך כל תקופת השירות

                     

                                                                     

הבנות יוצאות מהסדנה נלהבות, מודעות ומוכנות יותר לסיטואציות תזונתיות שונות ומורכבות שיפגשו במהלך שנת השירות

הבנות יוצאות מהסדנה נלהבות, מודעות ומוכנות יותר לסיטואציות תזונתיות שונות ומורכבות שיפגשו במהלך שנת השירות

סדנא מעולה ל:

סמינריוני הכנה לבנות שירות

אולפנות

כחלק משיחות הכנה לשכבת השמיניסטיות

תיכונים

כחלק משיחות הכנה לשכבת השמיניסטים

ישובים

כחלק מפעילויות סוף שנה לשמיניסטיות 

קהילות בעיר

כחלק מפעילויות סוף שנה לשמיניסטיות 

סדנא מעולה ל:

סמינריוני הכנה לבנות שירות

אולפנות

כחלק משיחות הכנה לשכבת השמיניסטיות

תיכונים

כחלק משיחות הכנה לשכבת השמיניסטים

ישובים

כחלק מפעילויות סוף שנה לשמיניסטיות 

קהילות בעיר

כחלק מפעילויות סוף שנה לשמיניסטיות 

מה לקוחות שהזמינו את ההרצאה מספרות :

מה לקוחות שהזמינו את ההרצאה מספרות :